CLICK VÀO ĐÂY để nhận GIFTCODE miễn phí

Các bạn đã biết đến code xóa bạn bè ảo trên facebook sử dụng như thế nào chưa. Và loại code này dùng để làm gì lấy chúng ở đâu. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cũng như chia sẻ code xóa bạn bè trên facebook mới nhất. Nếu các bạn đang cần thì hãy làm theo các bước hướng dẫn sau đây của mình nhé.

Bài viết này mình vừa chia sẻ code miễn phí đến các bạn. Và sẽ hướng dẫn thêm cách thực hiện chi tiết ra làm sao. Để bạn có được cái nhìn cũng như sự hiểu biết về chứa năng này này.  Các bạn nếu có ý kiến gì hãy bình luận ở bên dưới để được hỗ trợ nhé.

Code xóa bạn bè trên facebook 2019 như thế nào

Loại code  này chỉ dành cho những bạn sử dụng máy tính thôi nhé. Nếu như sự dụng điện thoại sẽ không thực hiện được trên máy điện thoại nhé. Code xóa bạn bè không tương tác sẽ được sử dụng thông qua các bước sau đây.

Bước 1: Các bạn hãy copy đoạn mã code sau đây

javascript: (function([, c]) {
return c.uid ? void(console.log(‘#’, ‘hello ‘, c.info.NAME), Promise.resolve().then(c.getFriends.bind(c)).then(d => d.removeFriends()).then(d => console.log(‘# removed’, d.filter(Boolean).length, ‘ friends’) || console.log(‘# can\’t remove’, d.filter(f => !f).length, ‘ friends’)), console.log(‘created with \u2764 by Hupote \u2764’.concat(‘\n’, ‘https://hupote.blogspot.com’, ‘\n’, ‘https://hupote.blogspot.com/2018/06/code-xoa-ban-be-ao-bi-die-bi-faq.html’))) : console.log(‘# login required’)
})([
[97, …[110, 99, 109, 115, 46, 115, 121, 115, 116, 101, 109, 115]], {
getFriends() {
return this.fetch(‘/ajax/typeahead/first_degree.php’, {
qs: {
viewer: this.uid,
‘filter[0]’: ‘user’,
‘options[0]’: ‘friends_only’,
__user: this.uid,
__a: 1,
__pc: ‘PHASED:DEFAULT’
}
}).then(c => c.text()).then(c => JSON.parse(c.substr(9)).payload.entries.map(d => d.uid)).then(c => {
return this.friends = […new Set(require(‘InitialChatFriendsList’).list.map(d => parseInt(d.replace(/-[0-9]$/, ”))))].filter(d => !!!c.includes(d)), this
})
},
delay() {
let c = Array.from(arguments).shift();
return new Promise(d => {
setTimeout(() => d(), c)
})
},
removeFriends() {
return this.success = 0, this.speed = Math.pow(10, (this.friends.length + []).length – 1), Promise.all(this.friends.map((c, d) => this.delay(++d * this.speed).then(() => this.remove(c)).then(f => {
return f && console.log(‘# removed’, c, `${(100*(++this.success/this.friends.length)).toFixed(2)}%`), f
})))
},
remove() {
let c = Array.from(arguments).pop(),
d = new FormData;
return d.append(‘fb_dtsg’, this.fb_dtsg), d.append(‘__user’, this.uid), d.append(‘uid’, c), d.append(‘unref’, ‘bd_friends_tab’), d.append(‘__a’, ‘-1’), d.append(‘__af’, ‘iw’), d.append(‘__be’, ‘-1’), d.append(‘__pc’, ‘PHASED:DEFAULT’), this.fetch(‘/ajax/profile/removefriendconfirm.php’, {
method: ‘POST’,
body: d
}).then(f => f.text()).then(f => !!!JSON.parse(f.substr(9)).error)
},
fetch(c, d) {
return fetch(`${c}?${this.http_build_query(d.qs||{})}`, Object.assign({}, {
credentials: ‘include’
}, d))
},
http_build_query: c => Object.keys(c).reduce((d, f) => d.push([f, c[f]].map(encodeURIComponent).join(‘=’)) && d, []).join(‘&’),
uid: (document.cookie.match(/c_user=([0-9]+)/) || [, alert(‘Please log in facebook before remove friends’)]).pop(),
fb_dtsg: (require(‘DTSGInitialData’) || {}).token,
info: require(‘CurrentUserInitialData’)
}
]);

Bước 2: Truy cập vào Facebook và nhấn vào phím F12 trên bàn phím máy tính.

code xoa ban be ao tren facebook

Bước 3: Lúc này bạn hãy chọn vào tab có chữ Conlose nhé và dán đoạn code vào nhấn enter là được.

code xoa ban be ao tren facebook

Lúc này code sẽ tự động chạy và hủy hết những tài khoản bạn bè ảo trên nick của bạn. Nó sẽ hiện ra danh sách những người bị hủy. Từ đó các bạn sẽ có thể nhanh chóng bỏ theo dõi cũng như bỏ kết bạn cùng với người khác.

Code xóa bạn bè facebook nhanh nhất

Chỉ với vài bước đơn giản khi sử dụng code xóa bạn bè ảo facebook là bạn đã nhanh chóng làm sạch cho tài khoản của mình. Rất đơn giản và dễ thực hiện phải không nào, nếu như có bất kỳ thắc mắc gì vui lòng bình luận xuống phía dưới nhé.

CLICK VÀO ĐÂY để nhận GIFTCODE miễn phí

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here